1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nanoseen sp. z o.o., będąca operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.nanoseen.com, (dalej: "Nanoseen") jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej: "GDPR"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi. Powyższe oznacza, że Nanoseen określa cele i środki przetwarzania danych osobowych Użytkowników i jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z GDPR i wszystkimi obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane osobowe Użytkowników to wszelkie informacje, które mogą ich bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, adres IP. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się wszelkie czynności i operacje wykonywane na tych danych osobowych, w tym zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, usuwanie itp. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie osób odwiedzających stronę internetową oraz Użytkowników o działaniach podejmowanych przez Nanoseen w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Nanoseen oraz powiązanych usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń, przyjmowanie i realizacja Zamówień oraz wykonywanie szeregu innych czynności związanych z powyższym w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Nanoseen. Wszelkie działania Nanoseen podlegają obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystanie z serwisu Nanoseen jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i jej akceptacji podczas rejestracji jako Użytkownik usług Nanoseen.

Nanoseen:

Nanocultiv:

NANOSEEN SP. Z O.O.

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY,
BUDYNEK IV

UL. ALEJA ZWYCIĘSTWA 96/98,
81-451 GDYNIA, POLSKA

@ 2023 Nanoseen. All rights reserved.