Nanoseen oferuje profesjonalne usługi badawcze i laboratoryjne

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM-EDX)

Skaningowy mikroskop elektronowy (ang. Scanning Electron Microscope ) wyposażony dodatkowo o spektrometr rentgenowski (ang. energy dispersive X-ray spectrometer – EDX). Jest urządzeniem do badania topografii powierzchni ciał stałych. Zaletą jest możliwość pracy w regulowanej próżni (zakres od 1 do 270 Pa), co daje możliwość obrazowania próbek słabo przewodzących i uwodnionych bez konieczności ich preparatyki (np. napylania przewodnikiem). Typy detektorów: elektronów wtórnych (ang. secondary electron – SE), elektronów elastycznie odbitych (ang. backscattered electron – BSE), katodoluminescencyjny (ang. cathodoluminescence – CL).

W ramach badań wykonujemy:
Paramerty:

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM-EDX)

Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM, z ang. Transmission Electron Microscope). Jako źródło informacji o badanej próbce wykorzystuje właściwości wiązki elektronów, która częściowo przechodzi przez badany materiał, a częściowo ugina się na siatce dyfrakcyjnej. Transmisyjny mikroskop elektronowy pozwala na szczegółowe zapoznanie się z budową preparatów, dzięki możliwości uzyskania powiększenia rzędu 1 000 000 razy i rozdzielczość ok. 1 nm. Wyposażony dodatkowo o spektrometr rentgenowski (ang. energy dispersive X-ray spectrometer – EDX), dzięki któremu możemy badać skład pierwiastkowy w wybranych obszarach próbki.

Techniki pracy:
Paramerty:
Typy detektorów:

Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope, AFM) – umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni ze zdolnością rozdzielczą rzędu wymiarów pojedynczego atomu. Zestaw pracuje jako mikroskop sił atomowych AFM oraz skaningowy mikroskop tunelowy STM z atomową rozdzielczością.

Techniki pracy:
Parametry:

Wysokorozdzielcza skaningowa mikroskopia elektronowa (HR-SEM)

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM (ang. Scanning Electron Microscope) to hybrydowy instrument do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Jak również do przygotowywania lamelek (SEM, GIS) do TEM.

Techniki pracy:
Parametry:
Typy detektorów:

Spin coater

Spin coater to urządzenie służące do powlekania płaskich powierzchni cienką, równomierną warstwą polimeru, nanokompozytu, lakieru, farby itp. Najczęściej niewielka ilość materiału powłokowego jest nakładana na środek podłoża. Podłoże następnie jest obracane się z dużą prędkością w celu rozprowadzenia materiału za pomocą siły odśrodkowej.

W zależności od prędkości jesteśmy w stanie osiągnąć pożądaną grubość powłoki. Im wyższa prędkość wirowania, tym cieńsza powłoka. Jej grubość zależy także od lepkości i stężenia roztworu oraz rozpuszczalnika.

Parametry:

Ultradźwiękowy homogenizator/sonikator

Nasz ultradźwiękowy homogenizator/sonikator jest wielofunkcyjnym urządzeniem. Wykorzystuje kawitację ultradźwiękową w cieczy. Może być używany do rozbijania wielu rodzajów komórek, bakterii, wirusów, tkanek zwierzęcych i roślinnych, do emulgowania i separacji, homogenizacji, ekstrakcji, czyszczenia, przygotowania nanomateriałów, dyspersji. Jest on szeroko stosowany m.in. w nanotechnologii, biologii, medycynie, chemii, inżynierii materiałowej, farmacji.

Parametry:

Grawerowanie laserowe

Maszyna służy do grawerowania i cięcia niemetali, takich jak akryl, nanokompozyty polimerowe, nanokompozyty i kompozyty z dodatkiem nanomateriałów, drewno, skóra, papier, mdf, szkło, tworzywa polimerowe, plastiki itp. Maszyna pozwala również na wycinanie i tworzenie nanokompozytów i membran o określonym (danym) kształcie.

Parametry:

Spektroskopia Ramana

Jest to technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów. Ramanowski, konfokalny, spektrometr dyspersyjny wyposażony jest w kamerę video umożliwiającą rejestracje miejsca wykonywania pomiaru oraz zmotoryzowany stolik pozwalający na wykonywanie map ramanowskich.
Spektroskopia Ramana, pozwala na uzyskanie unikalnego widma, charakterystycznego dla rodzaju badanego materiału. Używa się jej powszechnie np. w chemii, farmacji oraz w sektorze medycznym, do identyfikacji składu i związków. Jak również w inżynierii materiałowej: polimery, papier, kompozyty, katalizatory, nanorurki węglowe, grafen.

Parametry:

Spektroskopia w podczerwieni (IR)

Rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone. Spektroskopia w podczerwieni znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obszarze badań naukowych jak i w przemyśle. Jest to bardzo prosta, szybka i nieniszcząca technika. Metoda ta pozwala m.in na identyfikację grup funkcyjnych występujących w badanej substancji, wykrywanie zanieczyszczeń.

Parametry i możliwośći pomiarowe aparatu:
Tryby pracy
Parametry i możliwośći pomiarowe mikroskopu IR Hyperion 1000/2000:

Trymer próbek, Leica EM TXP

Urządzenie Leica EM TXP to system do precyzyjnego wycinania, szlifowania, polerowania próbek do mikroskopii świetlnej i elektronowej. Możliwość dokładnego wyboru parametrów wraz z szerokim zestawem narzędzi powoduje, że trymer może być wykorzystany dla różnych aplikacji.

Parametry:

Urządzenie do czyszczenia plazmowego Fischione Plasma Cleaner 1020

Urządzenie Plasma Cleaner umożliwia czyszczenie próbek bezpośrednio przed ich włożeniem do mikroskopu elektronowego. Usuwa zanieczyszczenia węglowe z próbki i uchwytu próbki oraz ogranicza powstawanie kontaminacji podczas obrazowania i analizy. Może być wykorzystywane do przygotowania (czyszczenia) próbek wykorzystywanych w mikroskopii SEM oraz TEM, czyści silnie zanieczyszczone próbki w 2 minuty lub szybciej, nie zmienia składu pierwiastkowego i struktury próbki, bezolejowy system próżniowy.

Napylarka do nanoszenia nanometrycznych warstwy złota z palladem SC7620 oraz węgla CA7625, produkcji Quorum Technologies

Urządzenie służy do nanoszenia cienkich warstw złota z palladem lub warstw węglowych na powierzchni próbek nieprzewodzących, w celu poprawy przewodności elektrycznej i cieplnej próbek badanych w SEM, nośników próbek TEM oraz stosowanych przy ekstrakcji replik do badań (S)TEM.

Zapraszamy do kontaktu

lub do zapoznania się z ofertą Nanoseen