Struktury Metaloograniczne (Metal-Organic Frameworks - MOFs)

Nanoseen specjalizuje się w pozyskiwaniu struktur metalowo-organicznych (MOFs) nowej generacji do zastosowań przemysłowych.

Struktury metaloorganiczne to organiczno-nieorganiczne hybrydowe materiały krystaliczne składające się z regularnego układu dodatnio naładowanych jonów metali otoczonych cząsteczkami łącznika organicznego.

MOFy, dzięki swojej porowatości i dużej powierzchni, mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak dostarczanie leków, adsorpcja gazów, separacje, przechowywanie, kataliza, czujniki i nie tylko.

MOFs - Metal Organic Frameworks

Tworzymy struktury metalowo-organiczne (MOF) w oparciu o wymagania Klientów, spełniające najwyższe standardy.

Zastosowanie MOFów

Adsorpcja gazów i cieczy

  • Dostarczanie leków – MOFy są uważane za obiecującą klasę nanonośników do dostarczania leków ze względu na dobrze zdefiniowaną strukturę, bardzo dużą powierzchnię i porowatość, regulowaną wielkość porów i łatwą funkcjonalizację chemiczną.
  • Usuwanie toksycznych chemikaliów przemysłowych i chemicznych środków bojowych.
  • Przewiduje się, że rośnie zastosowanie MOFów do membran w uzdatnianiu wody. Membrany MOFów potwierdziły swoją trwałość w różnych procesach filtracji wody.
  • Cykliczna przemiana ciepła.

Kataliza

Struktury metaloorganiczne przyciągają szeroką uwagę jako potencjalne katalizatory, oferując duże gęstości centrów katalitycznych w porowatych ciałach stałych o dużej powierzchni, niektóre MOFy charakteryzują się stabilnością w wysokich temperaturach.

Magazynowanie gazów

Adsorpcja gazów na porowatych materiałach MOF zwiększa gęstość energetyczną paliw gazowych w zbiornikach magazynowych do zastosowań mobilnych.

Przewodność

Wiadomo, że większość MOFów zachowuje się jak izolatory ze względu na ich niskoenergetyczne szlaki transportu ładunku.

Bezpieczeństwo żywności

MOFy to klasa materiałów funkcjonalnych, posiadających unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, które są obiecujące w zastosowaniach w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Oczyszczanie gazów

MOFy mają potencjał jako środki do uzdatniania jakości powietrza dla różnych zanieczyszczeń gazowych (np. amoniaku) poprzez różne mechanizmy (wychwytywanie i degradacja katalityczna). Opracowano szeroką gamę MOFów o wielu korzystnych właściwościach (np. duża powierzchnia, wysoki stopień porowatości, samoistnie regulowana struktura chemiczna, elastyczna architektura i właściwości wielofunkcyjne), aby spełnić rygorystyczne wskaźniki jakości powietrza.

Sensoryka

MOFy wykazały obiecującą charakterystykę jako potencjalne materiały w przyszłości bioczujników. Ich idealne właściwości, zwłaszcza elastyczność i synteza, pozwalają na inteligentne projektowanie struktur, które mogą utorować drogę do stworzenia czujników o wyjątkowej specyficzności molekularnej i / lub precyzyjnym ukierunkowaniu na dalsze obrazowanie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

lub zapoznaj się z ofertą Nanoseen