Sfunkcjonalizowane nanomateriały z polimerami

Polimer:
D.E.R.™ 732

z wybranym nanomateriałem:

Polimer: polipropylen

z wybranym nanomateriałem:

Polimer: polietylen

z wybranym nanomateriałem:

Polimer: Poli (fluorek winylidenu)

z wybranym nanomateriałem:

Zapraszamy do kontaktu​​

lub zapoznaj się z ofertą Nanoseen​​