Nanoseen wśród najlepszych firm inżynierii chemicznej w Europie (2021)

Artykuł Engineering Ness przedstawia najlepsze propozycje dla najlepszych europejskich firm inżynierii chemicznej. Te startupy i firmy przyjmują różne podejścia do wprowadzania innowacji w branży inżynierii chemicznej, ale wszystkie są wyjątkowymi firmami, które warto obserwować.

Best Chemical Engineering Companies in Europe (2021)