Nanoseen wśród 39 najlepszych start-upów w dziedzinie nanotechnologii 2021 roku

W tym artykule przedstawiono najlepsze propozycje Startup Pill dla najlepszych start-upów nanotechnologicznych. Te startupy przyjmują różne podejścia do wprowadzania innowacji w branży nanotechnologii i na całym świecie. Wszystkie są wyjątkowymi startupami, które warto obserwować.

These Are The Top 39 Nanotechnology Startups to Follow in 2021