We are proud to be in the top 50 innovations of Food & Water, announced by the Blue Tulip Awards ‘Generation 2’

Firma Nanoseen z dumą znalazła się w gronie 50 najlepszych innowacjach w branży żywności i wody przyznanej przez Blue Tulip Awards

THE 50 INNOVATIONS | FOOD & WATER

Coraz większy nacisk kładzie się na świeże rozwiązania w przemyśle spożywczym i wodnym. Od technologii czujników i inżynierii genetycznej po dostawy artykułów spożywczych online, obserwujemy szerokie zastosowanie nowych technologii. Jednocześnie konsumenci domagają się bardziej odpornych i przejrzystych łańcuchów dostaw. Prowadzi to do większego skupienia się na zrównoważonych technikach rolniczych i zdrowszych składnikach w przemyśle spożywczym. W nadchodzących latach kluczowym priorytetem stanie się również wyeliminowanie głodu (cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 2) oraz zapewnienie czystej wody i warunków sanitarnych (cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6).

https://bluetulipawards.nl/news/meet-the-50-innovations-for-food-water-and-education-employment