Nanokompozyty z nanomateriałami

Nanokompozyt D.E.R.™ 732

z
wybranym
nanomateriałem:
rozmiar dopasowany do potrzeb Klienta (przykład)

Nanokompozyt Polipropylen

z
wybranym
nanomateriałem:
rozmiar dopasowany do potrzeb Klienta (przykład)

Nanokompozyt Polietylen

z
wybranym
nanomateriałem:
rozmiar dopasowany do potrzeb Klienta (przykład)

Nanokompozyt Poli (fluorek winylidenu)

z wybranym nanomateriałem:
rozmiar dopasowany do potrzeb Klienta (przykład)

Zapraszamy do kontaktu z nami

lub zapoznaj się z ofertą Nanoseen