Wykorzystanie Nanomateriałów - Branże

Nanomateriały pozyskiwane przez Nanoseen charakteryzują się wysoką czystością i ekstremalną jednorodnością.

Nanoseen jako jedyna firma na rynku oferuje szeroką gamę nanomateriałów na metalowych płytkach oraz w postaci proszku.

Ekologiczne podejście: wykorzystujemy w procesie syntezy nanomateriałów metalowe płyty  pochodzące z recyklingu.

Jednościenne, dwuścienne i wielościenne nanorurki węglowe

Branże: nanoelektronika, medycyna, ochrona środowiska, farmacja, motoryzacja, sport, biologia, biochemia, fizyka, chemia, elektrochemia.

Zastosowania: może być stosowany w urządzeniach biomedycznych i implantach, podawaniu leków, statkach, turbinach wiatrowych, farbach morskich, końcówkach sond do mikroskopu sił atomowych, w sporcie rowerowym, kijach do hokeja na lodzie, kijach baseballowych, strzałach myśliwskich, deskach surfingowych.

Jednościenne, dwuścienne i wielościenne lasy nanorurek węglowych

Branże: chemiczna, medyczna, farmacja, ochrona środowiska, biologia, biochemia, nanoelektronika, elektrochemia, fizyka, motoryzacja, sport.

Zastosowania: mogą być stosowane w tranzystorach, superkondensatorach, bateriach, chipach, elektrodach, jako membrany nanorurkowe, w filtracji, odsalaniu, oczyszczaniu wody i gazów, magazynowaniu energii.

Amorficzne nanorurki węglowe

Branże: elektroniczna, chemiczna, fizyczna, elektrochemiczna, motoryzacyjna, środowiskowa, biologiczna, biochemia.

Zastosowania: mogą być stosowane w bateriach, superkondensatorach, jako membrany nanorurkowe, w filtracji, odsalaniu, oczyszczaniu wody i gazów.

amorphous CNTs

Nanorurki bambusowe

Branże: chemiczna, nanoelektronika, fizyka, środowisko, elektrochemia.

Zastosowania: mogą być stosowane jako wysoce wydajna kataliza do redukcji tlenu, w bateriach, urządzeniach magazynujących energię, elektrodach.

bamboo-like CNTs2

Wielościenne nanorurki węglowe

Branże: nanoelektronika, środowisko, biochemia, biologia, elektrochemia, fizyka, chemia.

Zastosowania: mogą być stosowane w bateriach, tranzystorach, ogniwach paliwowych, ogniwach słonecznych, superkondensatorach.

multi-branched CNTs1

Nanorurki miedziane

Branże: nanoelektronika, chemiczna, elektrochemia, biochemia, biologia, fizyka.

Zastosowania: może być stosowany w bateriach, elektrodach, przełącznikach, chipach.

copper nanotubes

Nanowłókna węglowe

Branże: chemiczna, elektrochemia, medycyna, farmacja, fizyka, ochrona środowiska, motoryzacja, biochemia, biologia.

Zastosowania: mogą być stosowane w superkondensatorach, nanokompozytach i nanostrukturach biomedycznych, magazynowaniu wodoru, filtracji.

carbon nanofibers1

Mikrowłókna węglowe

Branże: elektronika, biologia, biochemia, chemia, elektrochemia, środowisko, fizyka.

 
Zastosowania: mogą być stosowane w mikroelektrodach, superkondensatorach, bateriach, filtracji.
carbon microfibers

Mikrorurki węglowe

Branże: chemiczna, biochemia, środowisko, elektrochemia, fizyka, elektronika.

Zastosowania: mogą być stosowane w bateriach, membranach, filtracji, chipach, tranzystorach, elektrodach.

carbon microtubes

Nanoigły miedziane

Branże: nanoelektronika, środowisko, chemia, biologia, biochemia, fizyka

Zastosowania: może być stosowany w bateriach, elektrodach, ogniwach słonecznych, do tworzenia membran nowej generacji do praktycznej separacji oleju / wody.

nanoneedles2

Nanosprężyny węglowe

Branże: środowisko naturale, nanoelektronika, chemiczna, elektrochemia, biologia, biochemia, fizyka, polimery.

Zastosowania: mogą być używane do rozkładania mikroplastików, w czujnikach, superkondensatorach, chipach.

nanospring1

Nanokwiaty węglowe

Branże: biologia, chemiczna, środowisko, nanoelektronika, fizyka

Zastosowania: mogą być stosowane do magazynowania metanu, baterii, chipów, elektrod.

carbon nanoflowers

Nanosfery węglowe

Branże: nanoelektronika, elektrochemia, chemia, fizyka, środowisko.

Zastosowania: mogą być stosowane w superkondensatorach, do adsorpcji fenolu, produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków, w tym wody morskiej, silnie kwaśnej / alkalicznej wody oraz barwników zawierających wodę.

carbon nanospheres

Mikrosfery węglowe

Branże: elektronika, chemia, środowisko, fizyka, biochemia.

Zastosowania: może być stosowany w superkondensatorach, bateriach, degradacji lotnych związków organicznych, do adsorpcji fenolu.

carbon micospheres

Grafen

Branże: nanoelektronika, optoelektronika, środowisko, biochemia, chemiczna, biologia, fizyka, medycyna, farmacja.

Zastosowania: mogą być stosowane w bateriach, chipach, urządzeniach optoelektronicznych, ogniwach słonecznych, filtracji, energii, magazynowaniu.

Grafit

Branże: elektronika, chemia, sport, motoryzacja, elektrochemia, biologia, biochemia, medycyna, farmacja

Zastosowania: może być stosowany w akumulatorach, wędkach, trzonkach do kijów golfowych, ramach rowerowych, panelach karoserii samochodów sportowych.