1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

Formularz kontaktowy

Nasz produkt jest obecnie w fazie rozwoju. Poszukujemy partnerów do testowania naszych nanoproszków. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Metodologia:

Badania sprawdzające efektywność nanoproszków NanoboosteX przeprowadzone zostały z wykorzystaniem różnych wersji oraz stężeń nanoproszków w odniesieniu do prób zerowych.

Rodzaj upraw:

 • Uprawy wewnętrzne [Nanocultiv]
  i uprawy zewnętrzne [Partnerzy - Rolnicy];

 • Uprawy polowe, wertykalne, szklarniowe.

Wyniki testów NanoboosteX

OFERTA

WYNIKI TESTÓW

Nanoproszki NanoboosteX dostosowane są do zmieniających się wymagań produkcji rolnej i spełniają nowe oczekiwania rynku. Są produktem ekologicznym, nietoksycznym i biodegradowalnym. Dzięki nim roślina nie adsorbuje szkodliwych związków z gleby. Nanoproszki NanoboosteX zmniejszają koszty uprawy roślin. Umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz oszczędność wody i energii. Są uniwersalne, łatwe w użyciu i przechowywaniu. Mogą być stosowane w wielu rodzajach upraw.

Dodatkowe korzyści NanoboosteX 

Przygotowanie NanoboosteX 

Rodzaj gleby:
Najlepsze rezultaty otrzymać można z wykorzystaniem ziem żyznych.

Aplikacja:
Odpowiednią ilość produktu należy wsypać do zbiornika z wodą i dokładnie wymieszać, do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Następnie zaaplikować doglebowo. Jednorazowa aplikacja doglebowa wystarcza na cały cykl życia rośliny.

Dawkowanie:
Dobranie proporcji w odniesieniu do areału upraw i ilości roślin. Ilość nanoproszku waha się od 0,06 - 3 mg / roślinę.

Przyspieszenie wzrostu
i rozwoju nadziemnej części rośliny: łodygi,
liści, pąków, kwiatów
i owoców.

Zwiększenie możliwości adsorpcji mikro &
makroelementów obecnych w glebie.

Pozytywny wpływ na masę i rozwój systemu
korzeniowego rośliny.

Nanoproszki NanoboosteX powodują wytworzenie rozbudowanego systemu korzeniowego roślin. Umożliwia to zwiększenie zdolności roślin do pobierania mikro-i makroelementów oraz aktywniejszego przebiegu procesu fotosyntezy. Dodatkowo zwiększa się aktywność kluczowych enzymów, biorących udział np. w metabolizmie węgla czy azotu. Skutkuje to m.in. zwiększoną akumulacją węglowodanów (cukru, skrobi), rozpuszczalnego białka czy azotu. Wyżej wymienione mechanizmy przyczyniają się do poprawy zarówno jakości jak i ilości produkcji roślinnej.

Sposób działania

Zmiany klimatyczne negatywnie wpływają na
produkcję rolną poprzez występowanie częstszych susz, powodzi, migrację zanieczyszczeń, skażenie gleb, rosnące koszty upraw roślin, itd.

Zmiany klimatyczne

Rolnictwo

Emisja gazów, stosowanie środków chemicznych, nieefektywne zarządzanie glebą i uprawami oraz transport przyczyniają się do zmian klimatycznych.

Rolnictwo przyczynia się w znacznym stopniu do postepowania zmian klimatycznych, jednocześnie borykając się z ich negatywnymi skutkami. Potrzebna jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa oraz stosowanie bezpiecznych dla środowiska nawozów i środków ochrony roślin.

Nowe rozwiązanie dla rolnictwa 

Nanoproszki NanoboosteX

Stworzony przez Nanocultiv - dedykowaną jednostkę Nanoseen specjalizującą się w zastosowaniu nanotechnologii w rolnictwie.

NanoboosteX to innowacyjne nanoproszki, które w swoim składzie posiadają nanomateriały na bazie węgla. Charakteryzują się one wysoką czystością, jednorodnością i dużą zdolnością adsorpcyjną. W efekcie nanoproszki zwiększają wydajność i produktywność gleby oraz stymulują wzrost roślin, co pozwala na produkcję zdrowych, organicznych produktów rolnych i roślin.

Nanoseen:

Nanocultiv:

NANOSEEN SP. Z O.O.

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY,
BUDYNEK IV

UL. ALEJA ZWYCIĘSTWA 96/98,
81-451 GDYNIA, POLSKA

@ 2023 Nanoseen. All rights reserved.