1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

Formularz kontaktowy

Nasz produkt jest obecnie w fazie rozwoju. Poszukujemy partnerów do testowania naszych nanoproszków. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Metodologia:

Badania sprawdzające efektywność nanoproszków NanoboosteX przeprowadzone zostały z wykorzystaniem różnych wersji oraz stężeń nanoproszków w odniesieniu do prób zerowych.

Rodzaj upraw:

  • Uprawy wewnętrzne [Nanocultiv], uprawy zewnętrzne [Partnerzy - Rolnicy] i uprawy przeprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa;

  • Uprawy polowe, pod osłonami i wertykalne.

Wyniki testów NanoboosteX

OFERTA

WYNIKI TESTÓW

Nanoproszki NanoboosteX wpływają korzystnie na wzrost i rozwój, a także zwiększają plonowanie warzyw I ziół w obiektach pod osłonami oraz w uprawie polowej. Nanoproszek NanoboosteX zwiększa parametry biometryczne i fizjologiczne tj. zawartość chlorofilu i współczynnik flawonoli, zawartość kwasu L-askorbinowego i białka. Dodatkowo uzyskane warzywa i zioła, charakteryzują się większym udziałem w strukturze plonu owoców handlowych, o dobrej jakości (klasy I i II). U rośliny zielarskich zwiększa zawartość olejków eterycznych w zielu. Stymulator Nanoproszek NanboosteX jest przezanaczony do stosowania doglebowego w uprawie warzyw i ziół na wszystkich typach gleb. Nanoproszki NanoboosteX zmniejszają koszty uprawy roślin. Umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz oszczędność wody i energii. Są uniwersalne, łatwe w użyciu i przechowywaniu.

Wszystkie zalety NanoboosteX 

Przygotowanie NanoboosteX 

Środki ostrożności i przechowywanie:

Nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1272/2008. Pracować zgodnie z zasadami BHP. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ust. Przechowywać w zamkniętym i szczelnym opakowaniu, w miejscu suchym.

Sporządzenie zawiesiny użytkowej:

Ustalić potrzebną ilość zawiesiny użytkowej, odważyć odpowiednią ilość stymulatora – Nanoproszku NanoboosteX, wsypać do zbiornika np. przeznaczonego do podlewania i/lub nawadniania upraw polowych czy pod osłonami. Dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Następnie zaaplikować doglebowo podlewając roślinę na etapie siewu lub rozsad. Jednorazowa aplikacja doglebowa wystarcza na cały cykl życia rośliny.

Dawkowanie:

Dobranie proporcji w odniesieniu do areału upraw i ilości roślin. Ilość nanoproszku wynosi 0,15 g na 10 m2 (150 g na 1 ha), którą należy wprowadzić do 0,3-0,5 l/10 m2 (300-500 l na 1 ha) wody w zależności od rodzaju opryskiwacza dokładnie mieszając tworząc jednorodną zawiesinę. Preparat stosować 1 raz w sezonie. Aplikację zastosować doglebowo jednorazowo na etapie siewu nasion lub sadzenia rozsad. Preparat rozprowadzić równomiernie po powierzchni gleby.

Przyspieszenie wzrostu
i rozwoju nadziemnej części rośliny: łodygi,
liści, pąków, kwiatów
i owoców.

Zwiększenie możliwości adsorpcji mikro &
makroelementów obecnych w glebie.

Pozytywny wpływ na masę i rozwój systemu
korzeniowego rośliny.

Nanoproszki NanoboosteX powodują wytworzenie rozbudowanego systemu korzeniowego roślin. Umożliwia to zwiększenie zdolności roślin do pobierania mikro-i makroelementów oraz aktywniejszego przebiegu procesu fotosyntezy. Dodatkowo zwiększa się aktywność kluczowych enzymów, biorących udział np. w metabolizmie węgla czy azotu. Skutkuje to m.in. zwiększoną akumulacją węglowodanów (cukru, skrobi), rozpuszczalnego białka czy azotu. Wyżej wymienione mechanizmy przyczyniają się do poprawy zarówno jakości jak i ilości produkcji roślinnej.

Sposób działania

Zmiany klimatyczne negatywnie wpływają na
produkcję rolną poprzez występowanie częstszych susz, powodzi, migrację zanieczyszczeń, skażenie gleb, rosnące koszty upraw roślin, itd.

Zmiany klimatyczne

Rolnictwo

Emisja gazów, stosowanie środków chemicznych, nieefektywne zarządzanie glebą i uprawami oraz transport przyczyniają się do zmian klimatycznych.

Rolnictwo przyczynia się w znacznym stopniu do postepowania zmian klimatycznych, jednocześnie borykając się z ich negatywnymi skutkami. Potrzebna jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa oraz stosowanie bezpiecznych dla środowiska nawozów i środków ochrony roślin.

Nowe rozwiązanie dla rolnictwa 

Nanoproszki NanoboosteX

Stworzony przez Nanocultiv - dedykowaną jednostkę Nanoseen specjalizującą się w zastosowaniu nanotechnologii w rolnictwie.

NanoboosteX to innowacyjne nanoproszki, które w swoim składzie posiadają nanomateriały na bazie węgla. Charakteryzują się one wysoką czystością, jednorodnością i dużą zdolnością adsorpcyjną. W rezultacie nanoproszki zwiększają wydajność upraw oraz stymulują wzrost roślin w uprawach polowych i pod osłonami, co umożliwia produkcję zdrowych, organicznych produktów rolnych i roślin.

Nanoseen:

Nanocultiv:

NANOSEEN SP. Z O.O.

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY,
BUDYNEK IV

UL. ALEJA ZWYCIĘSTWA 96/98,
81-451 GDYNIA, POLSKA

@ 2023 Nanoseen. All rights reserved.