Nanoseen laboratory

Innowacyjna metoda otrzymywania nanigiełek miedzi z superwrostem Metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej na recyklingowym katalizatorze metalowym

Udowodniono, że z recyklingowanej płytki miedzianej można otrzymać miedziane nanigły metodą superwrostu chemicznego osadzania z fazy gazowej. Syntezę przeprowadzono w kwarcowym piecu rurowym.